startsida aktuellt bildgalleri pressklipp kontakt lšnkar CV

 

 

 

 

 

 

Portar - ett livsprojekt

Människan föds till världen genom en trång port. Alla lämnar jordelivet, och de flesta av oss passerar då någon form av port till begravningsplatsen. Mellan dessa laddade portar finns otaliga dörrar, grindar och trösklar som man passerar under sin levnad på jorden.
 
Genom århundradena har människan laddat sina portar med budskap. En port är alltså inte bara en funktion – att stänga ute och inne. Den rymmer även budskap om sin tids ideal och influenser.
 
En port är något av en gräns mellan två mentala tillstånd. Alltså är en dörr mycket mer än en  simpel dörr. Ett universum, ett fönster mot världen och passage till människans oöverskådliga inre rikedom.
 
Teymor Zarré från Uppsala är bild- och glaskonstnär och har haft utställningar både i Sverige och i utlandet. Som konstnär arbetar han med olika material och uttryckssätt, ett experimentellt undersökande av det liv vi lever.
 
Just nu arbetar han med en stor utställning om portar, där flera uttryckssätt samsas, foto, bild, installation och glas och glaskonst

"Inom min filosofi har spegeln och glaset en
symbolisk funktion; deska fylla ett tomrum. när en människa går ini glasrumet vill jag att hon ska fyllas av en oändlighetskänsla. Hon möter sig själv, speglad i färgen och form"

 

 

Teymor

internationellt symposium iAlexandria, Egypten 2009