huvud
English Bildgalleri pressklipp personligt Aktuellt Kontakt Resumé

 

Arbete

 

Järnmusikanter
Åhuset Walmstedgården, Uppsala 2022

Järnmusikanter
Ulva Kvarn, Uppsala 2021

Glasets magi
Enköping konsthall, Enköping 2020

Färgtoner Måleri UKK
Uppsala 2019

Allas vatten Ulvakvan
Uppsala 2019

Casa de la Cultura i Aguimes Gran Canaria
Spanien 2019

Ulva kvarn tema plast
Uppsala 2018

Tema utställningen om plast
2018 Åhuset, Walmstedgården Uppsala

Linsen som en verktyg
Sju konstnärer och fotograf 2018 Uppsala

Rånäs slott
Rånäs, Norrtälje 2016-2017

Tusen vintrar
Isfestival, Stadsparken i Uppsala 2016

Ulva kvarn
Uppsala 2015-2017

Flera framträdande, föredrag och bildspel tillsammans med Anna Franklin, Inferno. Gå i Strindbergs fotspår i Paris. Bla. Akademiska sjukhuset, Uppsala, konstprogram, Katrineholm, Karlstad, mfl.

En annan sida av verkligheten
Fotokonst, Galleri 1, Uppsala 2014

Konstrunda
Glaskonst, Gräsö 2013

Inferno
Gå i Strindbergs fotspår i Paris
Å-Huset, Uppsala 2012

Rosa huset
Glaskonst, Gävle 2011

Ta i trä
Skulpturparken, Engelsberg 2011

Ett skepp kommer lastat
Åhuset, Uppsala 2011

Glaskonst
Ludvika konsthall, Ludvika 2009

Porten till orienten
Vandringsutställning, Riksutställningar,
Sverige, Norge 2006-2010

Internationellt symposium skulptur
Alexandriabiblioteket,
Alexandria, Egypten 2009

Uppländsk salong
konstmuseuen Uppsala 2008

Fotocollage
Evolutionsmuseet, Uppsala 2007

Portar
Stadsbiblioteket, Uppsala 2006

Fotoutställning
Ekocafeét, Uppsala 2005

Glasrummets gåta
Kulturhuset, Stockholm 2003

Glaskonst
Orangeriet, Botaniska trädgården,
Uppsala 2003

Glasrummets gåta en uppdrag från Västrås stad
2002 Västrås knstmuseum, Västrås

98,00,02 Galleri 1, Uppsala

2001  Aguélimuseet, Sala

Porträtt bild under arbete


Kulturhuset i Stockholm 2003
Internationellt symposium för skulptur/mosaik, Alexandriabiblioteket, Egypten 2009
portar
Världens Portar, Stadsbiblioteket i Uppsala 2006
contact  
Infoo.se - Den
officiella svenska webbkatalogen 
Copyright © Teymor Zarré
Dörr